Laserpåsvetsning

OM METODEN

Laserpåsvetsning används för att bygga upp ytor, både vid reparation för att återskapa en skadad geometri och vid nytillverkning för att ge komponenter förbättrade egenskaper avseende exempelvis nötnings- korrosions- eller värmemotstånd. 

Vid renovering av slitna komponenter blir resultatet ofta en komponent med bättre prestanda än när den var ny. Vi kan specialanpassa hela ytskikt eller delar av en komponent med avseende på exempelvis friktions-, slitage- och korrosionsegenskaper. Några produktexempel som vi gör är glidlager, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor samt drivhjul.

Hur går det till?

Vid laserpåsvetsning smälts tillsatsmaterial i form av pulver och tråd fast på grundmaterialet. Den snabba avsvalningen ger beläggningen en homogen finkorning struktur som karaktäriseras av både seghet och hårdhet.

Jämfört med andra ytbeläggningsmetoder på marknaden som till exempel olika påsvetsmetoder och termisk sprutning kan laserpåsvetsningens styrka sammanfattas i att den kombinerar fördelarna i båda dessa metoder. Det vill säga både den metalliska bindningen som erhålls vid konventionell svetsning och den minimala värmepåverkan som termisk sprutning ger. Dessutom ger den låga uppblandningen med grundmaterialet önskvärda ytegenskaper redan vid tunna ytskikt.

Fördelar

 • Liten värme- och formpåverkan på grundmaterialet
 • Minimal uppblandning med grundmaterialet vilket ger de önskade ytegenskaperna redan vid tunna ytskikt
 • Full atomär bindning mot grundmaterialet vilket säkerställer att grundmaterial och beläggning sitter samman
 • Bra egenskaper för motverkan av slitage
 • Vid renovering kan materialvalet ge komponenten en prestanda som blir avsevärt bättre än när den var ny
 • Låg friktion
 • Hög bärighet i ytskiktet
 • Förbättrat korrosionsmotstånd kan erhållas
 • Stor valfrihet av grund- och tillsatsmaterial
 • Multipla skikt, gradientmaterial kan byggas

Referenser på laserpåsvetsning

Matarvalsar
SCA Timber

Hjulspindlar
Caterpillar

Löprännor
BillerudKorsnäs Gruvön

Matarvalssegment
Nordic Quick Systems

Ventilskivor
Parker Hannifin

Matarvalsar - SCA Timber

Valsens räfflor återuppbyggs med laserpåsvetsning

– Hösten 2007 satte vi in en matarvals med laserpåsvetsade räfflor i inmatningen i såglinje 2. Den har nu varit i drift i snart fyra år och jag skulle tro att den kommer att gå lika lång tid till, berättar David Engberg, underhållschef på SCA Timber i Munksund. De matarvalsar som levereras med nya såglinjer idag har termiskt sprutade räfflor. Dessa är helt utslitna efter två år.

Matarvalsens uppgift är att driva fram stocken längs med såglinjen. Den har ett räfflat ytskikt för att få ett bra grepp om stocken. Om inte valsen och greppet fungerar bra så slirar stocken och kör fast eller kommer fel i inmatningen till delningsklingan med allvarliga kvalitetsstörningar som följd.

Valsens ytskikt återuppbyggs med laser

Valsens räfflor byggs upp på nytt med laserpåsvetsning. Det påsvetsade materialet är ett slitstarkt verktygsstål blandat med hårda, slitstarka keramiska partiklar kallade karbider.

Om SCA Munksund

SCA Munksund levererar sågad och hyvlad furu. Årskapaciteten uppgår till 440 000 m3 sågat timmer. Att hålla produktionen så störningsfri som möjligt är naturligtvis av stor betydelse för såväl produktkvalitet som lönsamhet.

Vill du veta mer om detta case?

Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Hjulspindlar - Caterpillar

Renovering med laser ger hjulspindlar ett nytt liv!

Zeppelin CRC i Boden servar i dagsläget ca 40 stora bergstruckar med över 200 ton lastkapacitet med komponentrenoveringar.

– Att laserpåsvetsa en hjulspindel kostar ca en tredjedel av vad en ny hjulspindel kostar till en 793 eller 795 truck, säger Jens Ström som är Produktionschef på Zeppelin Sverige AB CRC Boden.

Laserstrålen är liten, exakt och ger hög precision vilket gör att man kan påsvetsa utan att påverka omkringliggande grundmaterial. Om man påläggssvetsar traditionellt blir värmepåverkan så djup att man riskerar en brottanvisning längre ned eller i själva svetsen.

Duroc Laser Coating ansvarar för renoveringsjobb med laserpåsvetsning och bearbetning åt Zeppelin CRC i Boden, främst för att återställa lagerlägen till samma mått som de hade när de var fabriksnya och därmed ge hela spindlarna ett nytt liv.

Genom både fullserviceavtal och service on call sköter Zeppelin Sverige AB underhållet på gruvtruckarna till Boliden, LKAB och Kaunis Iron. Underhållet på maskinerna sker i huvudsak i förebyggande syfte och enligt en rullande planering lyfts komponenterna ut för renovering efter ett visst antal timmar. Under tiden som komponenterna renoveras så har kundens maskin fått en utbyteskomponent, på så vis minimeras kundens stillestånd på maskinen avsevärt.

Att kunna arbeta nära med en leverantör som även finns i närheten av renoveringsanläggningen är stor fördel för oss när det gäller ledtider och planering av renoveringar avslutar Jens.

Löprännor - BillerudKorsnäs Gruvön

Betydande livslängdsökning med Laserpåsvetsade Löprännor

Vid BillerudKorsnäs sodapanna på Gruvön har man tidigare haft problem med livslängden på sina löprännor. Den extrema miljö och påfrestning, av bland annat korrosion och värmechocker, som en löpränna utsätts för har inneburit att man varit tvungen att stoppa pannan och byta rännor förebyggande en gång per halvår.

 • Ett löprännehaveri innebär både en stor arbetsmiljörisk och en väldigt hög kostnad i och med att pannan måste stoppas akut, säger Peter Söderberg (UH-Beredare) vid BillerudKorsnäs, Gruvöns Bruk.
 • För att förhindra detta var vi tvungna att byta rännorna var sjätte månad vilket var en stor insats och kostnad och trots detta fanns alltid risken att ett akut haveri ändå skulle inträffa.

I ett samarbete med Duroc Laser Coating tillverkas rännorna nu i ett vanligt, icke rostfritt tyckkärlsstål vilket klarar temperaturväxlingar bra. De mest utsatta ytorna laserpåsvetsas med ett höghållfast, värmetåligt och korrosionsbeständigt material. Denna kombination har lett till att problemen helt försvunnit och man kan nu med säkerhet köra kontinuerligt mellan ordinarie årsstopp.

 • Vi har ökat livslängden från 6 månader till betydligt mer än ett år sedan vi började använda laserpåsvetsade löprännor från Duroc Laser Coating.
 • Det innebär att vi slipper kostsamma ”mellanstopp” för att byta löprännor. Vi kan utan att oro vänta in planerat årsstopp även om stoppet sker på våren ett år och på hösten året efter säger Peter.

Durocs laserpåsvetsade beläggning klarar inte bara den korrosiva miljön utan också de snabba temperaturväxlingar den blir utsatt för.

Nedan till vänster är en nypåsvetsad löpränna och till höger syns en påsvetsad löpränna efter 14 månaders drift, den laserpåsvetsade ytan är i stort sett helt intakt!

 

Matarvalssegment - Nordic Quick Systems

Duroc Laser Coating har hjälpt Nordic Quick Systems med laserpåsvetsning av deras unika matarvalslösning för sågverk.

De utbytbara segmenten, som i sig innebär en betydande minskning av arbetet vid underhållsstopp, blir ännu bättre när dess ytor förstärks med DUROC TiC42 i och med att livslängden ökar markant. En fantastik nyhet för världens alla sågverk!

DUROC TiC42 är ett tillsatsmaterial som innehåller titankarbider vilka skapar ett extremt nötningsmotstånd. DUROC TiC42 kan både användas för  påsvetsning och impregnering beroende på vilka ytegenskaper som eftersträvas utöver den extrema nötningsbeständigheten.

Vill du veta mer om detta case?

Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Ventilskivor - Parker Hannifin

Blyfria ventilskivor med laserpåsvetsning

Vid tillverkning av hydraulmaskiner, som pumpar och motorer, har Parker Hannifin sedan flera år använt brons i en ventilskiva. Med en förändrad kravbild avseende ökad prestanda och eliminering av bly i bronsmetallen började Parker se sig om efter nya lösningar.

Alternativ i form av valsning, termisk sprutning, tunnfilmsbeläggning och laserytbehandling utvärderades genom studier av maskindelarnas funktion och prestanda samt processens effektivitet.

Duroc Laser Coatings påsvetsning med laser visade sig kunna erbjuda ett helt blyfritt laserbrons med överlägsen prestanda jämfört med övriga metoder. Det är dessutom en flexibel lösning som möjliggör tillverkning anpassad till efterfrågan samt förkortade ledtider.

– Duroc Laser Coatings lösning har rationaliserat vår tillverkningsprocess och ger oss en förbättrad totalekonomi, förklarar Mats Karlsson, inköpschef vid Parker Hannifin i Trollhättan.

Vill du veta mer om detta case?

Vill du veta mer?

Sören Isaksson
Teknisk chef
+46 (0)920-21 98 24
[email protected]
Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Kontakt

Duroc Laser Coating AB
Fabriksvägen 16
972 54 LULEÅ
+46 920 43 22 20
[email protected]

ISO 9001 Certified - Duroc Laser CoatingISO 14001 Certified - Duroc Laser CoatingISO 3834-2 Certified - Duroc Laser Coating

Följ oss gärna på sociala medier

 

När ytan är allt