Laserpåsvetsning

OM METODEN

Laserpåsvetsning används för att bygga upp ytor, både vid reparation för att återskapa en skadad geometri och vid nytillverkning för att ge komponenter förbättrade egenskaper avseende exempelvis nötnings- korrosions- eller värmemotstånd. 

Vid renovering av slitna komponenter blir resultatet ofta en komponent med bättre prestanda än när den var ny. Vi kan specialanpassa hela ytskikt eller delar av en komponent med avseende på exempelvis friktions-, slitage- och korrosionsegenskaper. Några produktexempel som vi gör är glidlager, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor samt drivhjul.

Hur går det till?

Vid laserpåsvetsning smälts tillsatsmaterial i form av pulver och tråd fast på grundmaterialet. Den snabba avsvalningen ger beläggningen en homogen finkorning struktur som karaktäriseras av både seghet och hårdhet.

Jämfört med andra ytbeläggningsmetoder på marknaden som till exempel olika påsvetsmetoder och termisk sprutning kan laserpåsvetsningens styrka sammanfattas i att den kombinerar fördelarna i båda dessa metoder. Det vill säga både den metalliska bindningen som erhålls vid konventionell svetsning och den minimala värmepåverkan som termisk sprutning ger. Dessutom ger den låga uppblandningen med grundmaterialet önskvärda ytegenskaper redan vid tunna ytskikt.

Fördelar

  • Liten värme- och formpåverkan på grundmaterialet
  • Minimal uppblandning med grundmaterialet vilket ger de önskade ytegenskaperna redan vid tunna ytskikt
  • Full atomär bindning mot grundmaterialet vilket säkerställer att grundmaterial och beläggning sitter samman
  • Bra egenskaper för motverkan av slitage
  • Vid renovering kan materialvalet ge komponenten en prestanda som blir avsevärt bättre än när den var ny
  • Låg friktion
  • Hög bärighet i ytskiktet
  • Förbättrat korrosionsmotstånd kan erhållas
  • Stor valfrihet av grund- och tillsatsmaterial
  • Multipla skikt, gradientmaterial kan byggas

Referenser på laserpåsvetsning

Matarvalsar
SCA Timber

Hjulspindlar
Caterpillar

Ventilskivor
Parker Hannifin

Matarvalsar - SCA Timber

Valsens räfflor återuppbyggs med laserpåsvetsning

– Hösten 2007 satte vi in en matarvals med laserpåsvetsade räfflor i inmatningen i såglinje 2. Den har nu varit i drift i snart fyra år och jag skulle tro att den kommer att gå lika lång tid till, berättar David Engberg, underhållschef på SCA Timber i Munksund. De matarvalsar som levereras med nya såglinjer idag har termiskt sprutade räfflor. Dessa är helt utslitna efter två år.

Matarvalsens uppgift är att driva fram stocken längs med såglinjen. Den har ett räfflat ytskikt för att få ett bra grepp om stocken. Om inte valsen och greppet fungerar bra så slirar stocken och kör fast eller kommer fel i inmatningen till delningsklingan med allvarliga kvalitetsstörningar som följd.

Valsens ytskikt återuppbyggs med laser

Valsens räfflor byggs upp på nytt med laserpåsvetsning. Det påsvetsade materialet är ett slitstarkt verktygsstål blandat med hårda, slitstarka keramiska partiklar kallade karbider.

Om SCA Munksund

SCA Munksund levererar sågad och hyvlad furu. Årskapaciteten uppgår till 440 000 m3 sågat timmer. Att hålla produktionen så störningsfri som möjligt är naturligtvis av stor betydelse för såväl produktkvalitet som lönsamhet.

Vill du veta mer om detta case?

Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Hjulspindlar - Caterpillar

Hjulspindlar som renoveras med laser håller längre än nya

– Att laserpåsvetsa en hjulspindel kostar kanske en femtedel jämfört med att köpa nytt, förklarar Lars Almqvist, som tillsammans med Kalle Thyni ansvarar för underhållet av Caterpillar-truckarna i Aitikgruvan. Men framför allt håller det så bra. Man behöver inte oroa sig för kostsamma lagerhaverier. Traditionell påläggssvetsning är inget alternativ.

– Det finns ingen alternativ metod till laserpåsvetsning, förklarar Almqvist. Värmestrålen är liten och exakt och ger hög precision vilket gör att man kan påsvetsa utan att påverka omkringliggande grundmaterial. Om man påläggssvetsar traditionellt blir värmepåverkan så djup att man riskerar en brottanvisning längre ned eller i själva svetsen.

Aitikgruvan utanför Gällivare är en av Europas största koppargruvor. Här bryts årligen 17-19 miljoner ton malm och 25 miljoner ton gråberg. Duroc gör underhållsjobb med laserpåsvetsning, främst i förebyggande syfte men även mer akuta åtaganden förekommer ibland.

Genom ett fullserviceavtal sköter PonCat underhållet på gruvtruckarna till Boliden Mineral. Underhållet sker i huvudsak i förebyggande syfte. Enligt en rullande planering lyfts komponenterna ut för renovering efter ett visst antal timmar.

– Vi jobbar uteslutande i förebyggande syfte. Om en komponent skulle gå till haveri, skulle reparationskostnaden bli nästan det dubbla, förklarar Almqvist.

Laserpåsvetsning håller dubbelt så länge som orginalspindeln

Flottan av Caterpillartruckar i Aitikgruvan består av 6 st 789 och 17 st 793. 1995 laserrenoverade Duroc de första hjulspindlarna på CAT 789. Efter elva år har spindlarna ännu inte behövts repareras eller bytas ut. Att jämföra med orginalspindeln som höll i sex år. 2006 renoverade man även den nyare truckmodellen 793.

Ventilskivor - Parker Hannifin

Blyfria ventilskivor med laserpåsvetsning

Vid tillverkning av hydraulmaskiner, som pumpar och motorer, har Parker Hannifin sedan flera år använt brons i en ventilskiva. Med en förändrad kravbild avseende ökad prestanda och eliminering av bly i bronsmetallen började Parker se sig om efter nya lösningar.

Alternativ i form av valsning, termisk sprutning, tunnfilmsbeläggning och laserytbehandling utvärderades genom studier av maskindelarnas funktion och prestanda samt processens effektivitet.

Duroc Laser Coatings påsvetsning med laser visade sig kunna erbjuda ett helt blyfritt laserbrons med överlägsen prestanda jämfört med övriga metoder. Det är dessutom en flexibel lösning som möjliggör tillverkning anpassad till efterfrågan samt förkortade ledtider.

– Duroc Laser Coatings lösning har rationaliserat vår tillverkningsprocess och ger oss en förbättrad totalekonomi, förklarar Mats Karlsson, inköpschef vid Parker Hannifin i Trollhättan.

Vill du veta mer om detta case?

Vill du veta mer?

Mikael Silverlind
Försäljning
+46 (0)70-593 90 51
[email protected]
Sören Isaksson
Teknisk chef
+46 (0)920-21 98 24
[email protected]
Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Kontakt

Duroc Laser Coating AB
Fabriksvägen 16
972 54 LULEÅ
+46 920 43 22 20
[email protected]

Följ oss gärna på sociala medier

 

När ytan är allt