NYTILLVERKNING

Vi kan konstruera den optimala komponenten

Vi erbjuder nytillverkning av komponenter med både bimetallösningar och andra kundanpassade, unika ytbehandlingsmetoder.

Metalluppbyggnad med hjälp av laserteknologi möjliggör ökad produktprestanda och möter krav på extrema yt- och funktionsegenskaper gällande slitage, korrosion och friktion.

Med bimetall skapar vi lösningar som förändrar synen på vad som är möjligt. Våra konstruktörer och tekniska lösningar hjälper dig att konstruera och tillverka din egen unika komponent. Med vår laserteknologi kan vi kombinera olika material och på så vis skräddarsy komponenters egenskaper.

Vi kan specialanpassa hela ytskikt eller delar av komponenter med avseende på exempelvis friktions-, slitage- och korrosionsegenskaper. Några produktexempel som vi gör är glidlager, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor samt drivhjul.

Referenser för Nytillverkning

Laserimpregnering

Formstål
Olofsfors

Laserpåsvetsning

Matarvalssegment
Nordic Quick Systems

Laserpåsvetsning

Ventilskivor
Parker Hannifin

Formstål - Olofsfors

Betydande livslängdsökning med laserimpregnering på formstål

Vid Olofsfors, som tillverkar band till skogsmaskiner, hade man tidigare problem med livslängden på formstålen i sina mest krävande verktyg.

  • De stora påfrestningar som våra formstål utsätts för under pressning av detaljer innebar tidigare att formstålen behövde bytas med täta intervaller. Ändå kunde vi inte vara helt säkra på att rätt toleranser hölls mellan bytena, berättar Caisa Johansson produktionstekniker på Olofsfors AB. För att komma upp i önskad livslängd och minskade reservdelskostnader vände vi oss till Duroc Laser Coating för att testa laserimpregnering på våra formdelar.

I samarbete med Duroc Laser Coating och en formdelstillverkare togs ett koncept fram som innebär att formdelarna vid tillverkning härdas för att sedan ytförstärkas med laserimpregnering.

  • Resultat blev att vi kunde använda våra formdelar dubbelt så länge utan att byta ut till nya stål vilket så klart sparar både tid och pengar. Detta innebär att vi slipper kostsamma byten av formdelar i onödan och att vi på ett betydligt säkrare sätt kan planera in byte när det passar vår produktion. Vi har fått möjligheten att arbeta proaktivt istället för reaktivt vilket är väldigt fördelaktigt för oss, avslutar Johansson.

 

Matarvalssegment - Nordic Quick Systems

Duroc Laser Coating har hjälpt Nordic Quick Systems med laserpåsvetsning av deras unika matarvalslösning för sågverk.

De utbytbara segmenten, som i sig innebär en betydande minskning av arbetet vid underhållsstopp, blir ännu bättre när dess ytor förstärks med DUROC TiC42 i och med att livslängden ökar markant. En fantastik nyhet för världens alla sågverk!

DUROC TiC42 är ett tillsatsmaterial som innehåller titankarbider vilka skapar ett extremt nötningsmotstånd. DUROC TiC42 kan både användas för  påsvetsning och impregnering beroende på vilka ytegenskaper som eftersträvas utöver den extrema nötningsbeständigheten.

Vill du veta mer om detta case?

Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Ventilskivor - Parker Hannifin

Blyfria ventilskivor med laserpåsvetsning

Vid tillverkning av hydraulmaskiner, som pumpar och motorer, har Parker Hannifin sedan flera år använt brons i en ventilskiva. Med en förändrad kravbild avseende ökad prestanda och eliminering av bly i bronsmetallen började Parker se sig om efter nya lösningar.

Alternativ i form av valsning, termisk sprutning, tunnfilmsbeläggning och laserytbehandling utvärderades genom studier av maskindelarnas funktion och prestanda samt processens effektivitet.

Duroc Laser Coatings påsvetsning med laser visade sig kunna erbjuda ett helt blyfritt laserbrons med överlägsen prestanda jämfört med övriga metoder. Det är dessutom en flexibel lösning som möjliggör tillverkning anpassad till efterfrågan samt förkortade ledtider.

– Duroc Laser Coatings lösning har rationaliserat vår tillverkningsprocess och ger oss en förbättrad totalekonomi, förklarar Mats Karlsson, inköpschef vid Parker Hannifin i Trollhättan.

Vill du veta mer om detta case?

Vill du veta mer?

Mikael Silverlind
Försäljning
+46 (0)70-593 90 51
[email protected]
Krister Lundström
Försäljning
+46 (0)70-650 63 82
[email protected]

Kontakt

Duroc Laser Coating AB
Fabriksvägen 16
972 54 LULEÅ
+46 920 43 22 20
[email protected]

Följ oss gärna på sociala medier

 

När ytan är allt