Matarvalssegment

Duroc Laser Coating har hjälpt Nordic Quick Systems med laserpåsvetsning av deras unika matarvalslösning för sågverk.

De utbytbara segmenten, som i sig innebär en betydande minskning av arbetet vid underhållsstopp, blir ännu bättre när dess ytor förstärks med DUROC TiC42 i och med att livslängden ökar markant. En fantastik nyhet för världens alla sågverk!

DUROC TiC42 är ett tillsatsmaterial som innehåller titankarbider vilka skapar ett extremt nötningsmotstånd. DUROC TiC42 kan både användas för  påsvetsning och impregnering beroende på vilka ytegenskaper som eftersträvas utöver den extrema nötningsbeständigheten.