Löprännor

Betydande livslängdsökning med Laserpåsvetsade Löprännor

Vid BillerudKorsnäs sodapanna på Gruvön har man tidigare haft problem med livslängden på sina löprännor. Den extrema miljö och påfrestning, av bland annat korrosion och värmechocker, som en löpränna utsätts för har inneburit att man varit tvungen att stoppa pannan och byta rännor förebyggande en gång per halvår.

  • Ett löprännehaveri innebär både en stor arbetsmiljörisk och en väldigt hög kostnad i och med att pannan måste stoppas akut, säger Peter Söderberg (UH-Beredare) vid BillerudKorsnäs, Gruvöns Bruk.
  • För att förhindra detta var vi tvungna att byta rännorna var sjätte månad vilket var en stor insats och kostnad och trots detta fanns alltid risken att ett akut haveri ändå skulle inträffa.

I ett samarbete med Duroc Laser Coating tillverkas rännorna nu i ett vanligt, icke rostfritt tyckkärlsstål vilket klarar temperaturväxlingar bra. De mest utsatta ytorna laserpåsvetsas med ett höghållfast, värmetåligt och korrosionsbeständigt material. Denna kombination har lett till att problemen helt försvunnit och man kan nu med säkerhet köra kontinuerligt mellan ordinarie årsstopp.

  • Vi har ökat livslängden från 6 månader till betydligt mer än ett år sedan vi började använda laserpåsvetsade löprännor från Duroc Laser Coating.
  • Det innebär att vi slipper kostsamma ”mellanstopp” för att byta löprännor. Vi kan utan att oro vänta in planerat årsstopp även om stoppet sker på våren ett år och på hösten året efter säger Peter.

Durocs laserpåsvetsade beläggning klarar inte bara den korrosiva miljön utan också de snabba temperaturväxlingar den blir utsatt för.

Nedan till vänster är en nypåsvetsad löpränna och till höger syns en påsvetsad löpränna efter 14 månaders drift, den laserpåsvetsade ytan är i stort sett helt intakt!