Formstål

Betydande livslängdsökning med laserimpregnering på formstål

Vid Olofsfors, som tillverkar band till skogsmaskiner, hade man tidigare problem med livslängden på formstålen i sina mest krävande verktyg.

  • De stora påfrestningar som våra formstål utsätts för under pressning av detaljer innebar tidigare att formstålen behövde bytas med täta intervaller. Ändå kunde vi inte vara helt säkra på att rätt toleranser hölls mellan bytena, berättar Caisa Johansson produktionstekniker på Olofsfors AB. För att komma upp i önskad livslängd och minskade reservdelskostnader vände vi oss till Duroc Laser Coating för att testa laserimpregnering på våra formdelar.

I samarbete med Duroc Laser Coating och en formdelstillverkare togs ett koncept fram som innebär att formdelarna vid tillverkning härdas för att sedan ytförstärkas med laserimpregnering.

  • Resultat blev att vi kunde använda våra formdelar dubbelt så länge utan att byta ut till nya stål vilket så klart sparar både tid och pengar. Detta innebär att vi slipper kostsamma byten av formdelar i onödan och att vi på ett betydligt säkrare sätt kan planera in byte när det passar vår produktion. Vi har fått möjligheten att arbeta proaktivt istället för reaktivt vilket är väldigt fördelaktigt för oss, avslutar Johansson.