Laserhärdning

Laserhärdning

Den huvudsakliga fördelen med laserhärdning jämfört med traditionella härdmetoder, är att detaljer med mycket hög precision kan härdas på valda områden. Metoden kan användas på komponenter tillverkade i så kallade härdbara material som exempelvis gjutjärn och verktygsstål.

NÄR ANVÄNDER MAN LASERHÄRDNING?
Lämpliga applikationer är detaljer som behöver precisionshärdas partiellt, exempelvis:

  • Klipp- och formverktyg
  • Chuckar
  • Splinesaxlar
  • Räls

HUR GÅR DET TILL?
Metoden bygger på att ytan snabbt värms upp av energin från laserstrålen. Därefter kyls den värmda zonen effektivt av det omkringliggande grundmaterialet. Laserstrålens höga precision gör att eventuella formförändringar blir mycket små och därmed blir behovet av efterbearbetning minimalt. Metoden ger lägre friktion jämfört med andra ythärdningsmetoder.

FÖRDELAR MED LASERHÄRDNING

  • Detaljer kan precisionshärdas på valda områden
  • Utmärkta egenskaper för motverkan av slitage
  • Hög bärighet i ytskiktet
  • Minimala formförändringar
  • Lägre friktion i ytskiktet